Bine ati venitTrimite mesajREGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL
"ENGLISH SKILLS CHAMPIONSHIP" (ESC) 2014

A. PERIOADA de REALIZARE: 01 martie 2014 - 18 mai 2014

B. ORGANIZATOR şi COORDONATOR: CENTRUL INTERNAŢIONAL de OPORTUNITĂŢI EDUCAŢIONALE (Republica Moldova) în parteneriat cu STUDIO CAMBRIDGE şi KING'S ELY INTERNATIONAL (Marea Britanie).

C. OBIECTIVE GENERALE
1. Identificarea şi promovarea tinerelor talente pasionate de limba engleză;
2. Crearea unor condiţii optime de dezvoltare a competenţelor lingvistice, comunicative, pragmatice şi socioculturale ale elevilor, atît pe teritoriul Republicii Moldova cît şi peste hotarele ţării noastre;
3. Oferirea de oportunităţi pentru comunicare interculturală şi sprijinirea diversităţii.

D. CONDIŢII de PARTICIPARE. ÎNREGISTRAREA.
1. Concursul se adresează tuturor elevilor din Republica Moldova cu vîrsta cuprinsă între 9 şi 15 ani care studiază limba engleză şi NU au locuit mai mult de trei luni într-o ţară vorbitoare de limbă engleză.
NOTĂ: Premianţii concursului "ENGLISH SKILLS CHAMPIONSHIP" (ESC) 2013, deţinătorii premiului I/II/III, nu sunt eligibili pentru ESC 2014
2. Participarea la concurs este gratuită.
3. Elevii concurează în cadrul a trei categorii de vîrstă, după cum urmează:
* Junior 1: 9 - 10 ani;
* Junior 2: 11 - 12 ani;
* Junior 3: 13 - 15 ani.
4. Înregistrarea participanţilor se face prin completarea Formularului de Cerere (în format electronic).
NOTĂ: Se accepta doar formularele completate în format electronic.
5. Odată fiind completat, formularul de cerere (în format electronic) este transmis pe adresa de e-mail contest@isceo.md Varianta imprimată, SEMNATĂ DE CĂTRE UNUL DINTRE PĂRINŢI ŞI DE CĂTRE DIRECTORUL ŞCOLII ÎN CARE ÎNVAŢĂ COPILUL (CU ŞTAMPILA ŞCOLII) se include în setul de acte obligatorii şi se prezintă ulterior la prima probă de concurs.
6. Elevii, formularele cărora sunt complete şi exacte, primesc o confirmare de înscriere în care sunt menţionate detalii referitoare la data şi locul desfăşurării primei probe de concurs. Anunţul se transmite pe adresa de e-mail a aplicantului, indicată în formularul de cerere.
7. Perioada înregistrării: 01 martie - 09 aprilie 2014

E. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
1. Concursul se realizează în trei etape:
I. Master Test - probă scrisă, 12 aprilie, 2014;
II. Oratory Contest - probă orală, 01 mai, 2014;
III. Interview - 2-4 mai, 2014.

2. Toate etapele se desfăşoară în mun. Chişinău.
3. Elevii se prezintă la prima probă cu originalul formularului de cerere şi paşaportul străin (original şi copie).
4. La etapele II şi III participanţii vor fi rugaţi să prezinte inviţaţia la proba orală.

F. ANUNŢAREA REZULTATELOR
1. În baza rezultatelor obţinute la prima probă scrisă, vor fi selectaţi cîte 10 elevi din fiecare categorie de vîrstă, care vor participa ulterior la proba a doua. Lista acestora va fi plasată pe pagina facebook a ISCEO.
2. În baza rezultatelor obţinute la proba a doua, cîte 3 elevi din fiecare categorie de vîrstă, vor fi invitaţi la proba a treia.
3. Rezultatele finale vor fi făcute publice în cadrul evenimentului festiv din data de 18 mai, 2014. La ceremonie sunt invitaţi toţi participanţii la concurs.

G. JURIU şi EVALUARE
Comisia de evaluare este alcătuită din reprezentanţi ai partenerilor de proiect şi reprezentanţi ai ISCEO. Criteriile de evaluare a lucrărilor sunt stabilite de către membrii comisiei şi anunţate înainte de fiecare probă.

H. PREMII
1. Junior3 - Cîştigătorul premiului I va beneficia de o şcoală de vară cu durata două săptămîni în Marea Britanie.
2. Junior2 şi Junior1 - Cîştigătorii premiului I vor avea şansa de a participa în cadrul programului Şcoală de Vară, 2014 organizat de ISCEO (durata programului - 3 săptămîni)
3. Junior3, Junior2, Junior1- Cîştigătorii premiului II şi III vor avea şansa de a participa în cadrul programului Şcoală de Vară, 2014 organizat de ISCEO (durata programului - 2 şi respectiv, 1 săptămînă)
4. În calitate de menţiuni şi premii speciale vor fi oferite bonusuri de 50% şi respectiv 25% reducere la orice program Şcoală de Vacanţă, 2014 organizat de ISCEO şi literatură în limba engleză.
5. Tuturor participanţilor (la solicitare) li se vor acorda diplome (variantă digitală) în care se va atesta participarea elevului la concurs şi care, cu siguranţă, vor mărturisi despre o experienţa şcolară bogată.

ATENŢIE!!!
Premiul NU este TRANSFERABIL sau SUBSTITUIBIL.

I. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, privind protecţia datelor cu caracter personal stocate pe durata concursului şi se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor utilizîndu-le conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.
2. Prin completarea formularului de cerere şi participarea la concurs participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date ale organizatorilor.

J. RESPONSABILITATEA PARTICIPANTULUI
1. Participanţii la Concursul Naţional "ENGLISH SKILLS CHAMPIONSHIP" 2014 se obligă să se conformeze tuturor condiţiilor stipulate în acest Regulament, care serveşte drept document oficial.
2. Organizatorii au dreptul de a introduce în acest document modificări ce ţin de date şi locaţii, cu anunţarea prealabilă a participanţilor pe site-ul www.isceo.md şi pagina facebook, de aceea participanţii la concurs se obligă să consulte sistematic pagina Noutăţi pentru a se informa despre eventualele schimbări.
Copyright © 2021   www.isceo.md


Home Despre Noi De ce ISCEO Parteneri Galerie Foto Impresii

or. Chişinău, str. S.Timoşenko 10 (Petricani)
tel: +373 60 51 00 50 / +373 60 55 15 55 / +373 79 70 71 30